Wednesday, June 12, 2013

« И, если даже мир качнётся - твоя любовь не обернётся ... »

 

Το τρένο φεύγει στις οχτώ
ταξίδι για την Κατερίνη
Νοέμβρης μήνας δε θα μείνει
να μη θυμάσαι στις οχτώ
να μη θυμάσαι στις οχτώ
το τρένο για την Κατερίνη
Νοέμβρης μήνας δε θα μείνει

Σε βρήκα πάλι ξαφνικά
να πίνεις ούζο στου Λευτέρη
νύχτα δε θα 'ρθει σ' άλλα μέρη
να 'χεις δικά σου μυστικά
να 'χεις δικά σου μυστικά
και να θυμάσαι ποιος τα ξέρει
νύχτα δε θα 'ρθει σ' άλλα μέρη

Το τρένο φεύγει στις οχτώ
μα εσύ μονάχος σου έχεις μείνει
σκοπιά φυλάς στην Κατερίνη
μεσ' στην ομίχλη πέντε οχτώ
μεσ' στην ομίχλη πέντε οχτώ
μαχαίρι στη καρδιά σου εγίνει
σκοπιά φυλάς στην Κατερίνη 

( "Το τρένο φεύγει στις οχτώ".  Μάνος Ελευθερίου )

 

Сегодня в теме снова - пение любимой Елены Фроловой.
 Вернее, Елена Фролова и -  Творческий союз "АЗиЯ". 


 

«О четырёх особенностях союза четырёхили что же, всё-таки, такое «АЗиЯ».

Трактатик к пятилетнему юбилею.

«И так всё ясно».
Мудрость.

Во-первых,
«АЗиЯ» - это не объединение, не ассоциация, не клуб, не проект, а союз.
Во-вторых,
союз не братский, не гражданский, не советский, не авторский, а творческий.
В-третьих,
хотелось бы дожить до того времени, когда под «АЗиЕй» будет пониматься именно «АЗиЯ», безо всяких объяснений.
Ну, а пока, «Почему же всё-таки «АЗиЯ»?

 

 Очень, очень люблю эту песню.
 Она называется «Греческая песня».
Стихи к этой песне написаны  самой Еленой Фроловой.
 Музыка этой песни - Микиса Теодоракиса.

 

 «Микис Теодоракис (греч. Μίκης Θεοδωράκης, род. 1925) — греческий композитор и политический деятель. Лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1983).
Перу Теодоракиса принадлежат многочисленные симфонии, камерные произведения, а также популярные песни и танцы в народном стиле (циклы «Лирика», «Дионис», «Федра», «Море» и др.). Всемирную известность получил его танец сиртаки. В разные периоды он создал также оперу «Квартал ангелов»; балеты «Орфей и Эвридика», «Антигона», «Медея», «Лисистрата», «Песнь о мёртвом брате», «Любовники из Теруэля», музыка к драматическим спектаклям (к трагедии «Эдип-царь» Софокла и др.) и фильмам («Грек Зорба» М. Какоянниса, 1964); вокальные сочинения.»

 

 Греческая музыка.
Я в теме ( в самом начале -  на греческом языке, в середине - на  английском языке и в конце - на русском языке) помещаю текст этой песни, которая называется - на греческом языке - «Το τρένο φεύγει στις οχτώ», в переводе на английский язык - «The train leaves at eight» и на русский язык  - «Поезд уходит в восемь».

 

 Странно.
 У Е. Фроловой получилась сооовсем другая песня. 
Да - с греческими напевами.
 ( музыка-то - прославленного греческого композитора ) 
А впрочем, и на греческом языке , и на русском  так явственно -
 неизбывная печаль , любовь и... разлука.
 Захотите, идите в "тюбик", ищите ( сами-сами (с) ) как эта песня звучит в оригинале.
 Вот список тех греков, кто её пели:

 


Το τρένο φεύγει στις οχτώ
Στίχοι:    Μάνος Ελευθερίου
Μουσική:    Μίκης Θεοδωράκης
Εκτελεστές:    Μαρία Δημητριάδη
Μανώλης Μητσιάς
Μαρία Φαραντούρη
Γιάννης Πάριος
Μάριος Φραγκούλης
Γιώτα Νέγκα
Αλκίνοος Ιωαννίδης
Χάρις Αλεξίου
Δήμητρα Γαλάνη
Νατάσα Θεοδωρίδου
Νένα Βενετσάνου

Поезд уходит в восемь
Слова:    Манос Элефтериу
Музыка:     Микис Теодоракис
Исполнители:    Мария Димитриади
Манолис Митсиас
Мария Фарандури
Яннис Париос
Мариос Франгулис
Йота Нега
Алкиноос Иоаннидис
Харис Алексиу
Димитра Галани
Наташа Феодориду
Нена Венецану


 

The train leaves at eight
Lyrics:    Manos Elefterioy
Music:    Mikis Theodorakis
Perfomers:    Maria Dimitriadi
Manolis Mitsias
Maria Farandouri
Yannis Parios
Marios Frangoulis
Yota Nega
Alkinoos Ioannidis
Haris Aleksiou
Dimitra Galani
Natasa Theodoridou
Nena Venetsano       
  


 Ну, а  сейчас мы слушаем  мою любимую песню, которую я бы назвала просто  - 
«Разлука».

«Разлука смотрит на меня твоими серыми глазами... »

Стихи - Е. Фролова.
 Муз . - Микис Теодоракис.
 Исп. - Творческий союз "АЗиЯ".
(Елена Фролова, Александр Деревягин, Николай Якимов, 
Татьяна Алёшина; солирует Е. Фролова


The train leaves at eight
Trip to Katerini
The month November will not remain
For you not to recall at eight
For you not to recall at eight
The train to Katerini
The month November will not remain

I found you again suddenly
Drinking ouzo at Lefteris's
Night will not come to another place
For you to have your own secrets
For you to have your own secrets
And to remember, who knows them
Night will not come to another place

The train leaves at eight
But you have remained alone
You keep vigil in Katerini
In the fog, five to eight
In the fog, five to eight
Turned into a knife in your heart
You keep vigil in Katerini 

( Manos Elefterioy )

 

 Разлука смотрит на меня
Твоими серыми глазами.

 

 Вспорхнула птица между нами...
Вскочило сердце на коня,


И мчится поперек огня,
Не уступая своеволью,


Переполняясь новой болью...

 

 За болью - даль, за далью - дым...

 

А ты глядишь, не отрываясь,
Как свет летит, переливаясь
На уходящие следы


 

 Неразразившейся беды...

 

 И, если даже мир качнется -

 

Твоя любовь не обернется.(проигрыш)

 

 Разлука смотрит на меня
Твоими серыми глазами.


 

Вспорхнула птица между нами...
Вскочило сердце на коня,

И мчится поперек огня,
Не уступая своеволью,


 

 Переполняясь новой болью...

 

 (проигрыш)

 

 ( Е. Фролова. 1997. )

 

 Вот такая получилась тема.
 Очень надеюсь, друзья мои, что вам придётся по душе.
 И ...- греческие в ней напевы, и совершенно необыкновенная песня - Е. Фроловой? 


 

Теперь - о живописи.
 Честное слово, металась... -  в  творческом порыве /
поиске (с).
Всё никак не могла решить: а  какие сюжеты должны сопровождать эту песню... - о разлуке?
Вроде и  о поезде ( что - тоже - разлука) надо бы?
 И всё же решила поместить ( очень  "звучат" к стихам и пению,  да?) 

живопись Американской художницы  Susan Hall.
 Мне очень она по душе.
 Такая деликатная, такая...  -  как ночной сон .... - монохромная живопись. 

 Сколько грусти, печали и разлуки - в этих живописных сюжетах,  они, кажется -  вновь и вновь - ...переполняются новой болью ...


 

 «Монохромия (от греч. μονόχρωμος — одноцветный) — одноцветность.
Живопись: Художественное полотно создано в одном цвете, но в различных оттенках этого цвета. Подобная живопись носит название камай (Camaieu). Если исполняемый цвет серый — то этот вид живописи носит название гризайль.»


«Susan Hall was born in Ann Arbor, Michigan and has been a Chicago resident since 1993. 

She has exhibited her work throughout the United States, including shows in Atlanta, Chicago, New York City, and Portland, Oregon. 

Her honors include an Illinois Arts Council grant, a Georgia Council for the Arts grant, a Community Arts Assistance Program grant (Chicago), and a Best in Show award at the Chicago Anti-Cruelty Society’s Animal Images exhibition juried by the late Ed Paschke. 

Hall received her MFA from the University of Georgia and her BA from Connecticut College.»

 «Susan Hall's oil paintings of back-lit figures behind shrouds of lace are quiet yet compelling appeals to reflection. Hall uses the layer of lace to bring order to the composition and it is true that this element helps the viewer focus on the introspection of the subject. 

The works shown here are all tinted blue, lending a softness and stillness to the pieces.
Other tints mask different moods or feelings: mossy olive green gives off a timelessness, brick red a strength and the more golden shades glow with a steady power. 

All of the figures in this series are women, a point that makes sense given the lacey coverings, but leads one to ponder what sort of parallel composition could be made with male figures.»Поезд уходит в восемь
Путешествие в Катерини
Ноябрь месяц не останется
Чтобы ты не вспоминал в восемь
Чтобы ты не вспоминал в восемь
Поезд в Катерини
Ноябрь месяц не останется

Я тебя нашел/нашла снова внезапно
Когда ты пил узо у Лефтериса
Ночь не придет в другие края
Чтобы у тебя были твои собственные секреты
Чтобы у тебя были твои собственные секреты
И ты помнил, кто их знает
Ночь не придет в другие края

Поезд уходит в восемь
И ты одинокий остался
Вахту несешь в Катерини
В тумане с восьми до пяти
В тумане с восьми до пяти
Ножом в сердце твоем стало
Вахту несешь в Катерини


( Манос Элефтериу )


No comments:

« Не хочу ни любви, ни почестей ... »

Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать. Твой фасад темно-синий я впотьмах не найду, ...